บทความที่ได้รับความนิยม

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

สถานที่น่าเที่ยว เมืองเชียงตุง - Keng Tung ( Kyainge Tong ) Travel

สถานที่น่าไปเที่ยวมากที่สุดในเมืองเชียงตุง ที่ผู้คนในเชียงตุงนิยมชอบไปเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก ไปตามชมกันสิว่าจะมีที่ไหนในเมืองเชียงตุงที่น่าไปเที่ยวชมกันบ้าง
 
หนองตุง เชียงตุง


หนองตุง เชียงตุง
 
 
หนองตุง เชียงตุง
 


วัดพระเจ้าหลวง เชียงตุง


วัดพระเจ้าหลวง เชียงตุง
 
 
พระพุทธมหามัยมุนีจำลอง วัดพระเจ้าหลวง 3
 
 
วัดหัวข่วง เชียงตุง
 
 
วัดพระแก้ว เชียงตุง
 
 
พระธาตุจอมดอย เชียงตุง
 
 
กาดหลวง เชียงตุง
 
 
กาดหลวง เชียงตุง
 
 
 
แม่น้ำขืน หัวน้ำเจียงพอง เชียงตุง
 
 
แม่น้ำขืน หัวน้ำเจียงพอง เชียงตุง
 
 
พระเจ้าหลวง วัดหนองเงิน เชียงตุง
 
 
น้ำตกหัวยาง เชียงตุง


น้ำตกหัวยาง เชียงตุง

 
น้ำตกเปงเต้า เชียงตุง
 
 
หนองปลาบ้านกอม เชียงตุง
 
 
หนองปลาบ้านกอม เชียงตุง
 
 
หนองปลาบ้านกอม เชียงตุง


หนองปลาบ้านฮะ เชียงตุง
 
 
หนองปลาบ้านฮะ เชียงตุง


หนองปลายางหก เชียงตุง
 
 
แม่น้ำขืน ตาวเหนี้ยวลาเมือง เชียงตุง
 
 
น้ำพุร้อนบ้านหล้าว เชียงตุง
 
 
น้ำพุร้อนบ้านหล้าว เชียงตุง
 
 
น้ำพุร้อนบ้านหล้าว เชียงตุง
 
 
กาดเต่า เชียงตุง
 
 
กาดเต่า เชียงตุง
 
 
กาดบุ้ง เชียงตุง
 
 
ขบวนแห่ทำบุญชาวไทเขิน ไตเขิน เชียงตุง
 
 
เณรน้อยชาวไทเขิน ไตเขิน เชียงตุง

 
เด็กน้อยชาวไทเขิน ไตเขิน เชียงตุง