บทความที่ได้รับความนิยม

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สาวไทเขิน(ขึน) กาดบุ้ง เชียงตุง Taikhun Girls in Keng Tung

สาวไทเขิน(ขึน) ไตเขิน ไตขืน ในชุดไตขืนงามๆ บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง
Taikhun Girls in Keng Tung ( Kyaing Tong ) Shan State, Myanmar
 
สาวไทเขิน(ขึน) ไตขืน กาดบุ้ง เชียงตุง 
 
 

 
 

 
 

 
 
  
 
ฟ้อนฉลองครบรอบ 10 ปีโรงเรียนวัดบ้านน้ำเชียงตุง
 
 
ฟ้อนวัฒนธรรมบ้านต่งสี่ เชียงตุง
 
 
 
สาวกาดบุ้งฟ้อนงานบุญ บ้านกาดบุ้ง
 
 
 
สาวกาดบุ้ง ฟ้อนงานบญบ้าน
 
 
รอแสดงที่วัดบ้านน้ำ