บทความที่ได้รับความนิยม

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556

รวมภาพสาวเชียงตุง น่ารักๆ - Cute Keng Tung Girls

รวมสาวๆ น่ารักๆ เมืองเชียงตุง รัฐฉาน หลายๆ หมู่บ้าน
มาดูกันสิว่าจะมีสาวเชียงตุงหมู่บ้านไหนน่ารักกันบ้าง
Cute Keng Tung Girls
( kyainge tong Girls )
 
นวลหล้า บ้านเดื่อลอ เชียงตุง


บัวหล้า บ้านกาดถ้าย เชียงตุง
 
 
ติ๊บบ้านหนองเงิน เชียงตุง
 
 
บัวหล้า บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง
 
 
สาวบ้านกาดุบ้ง เชียงตุง
 
 
สาววัดอินทร์ เชียงตุง
 
 
สาวบ้านต่งสี่ เชียงตุง


สาวบ้านแต่น เชียงตุง
 
สาวกาดถ้าย เชียงตุง
 
 
สาวกาดเต่า(ป่าจ๋าม) เชียงตุง
 
 
สาววัดหัวข่วง เชียงตุง
 
 
สาวบ้านกาดบุ้ง เชียงตุง
 
 
สาวบ้านจ่าง เชียงตุง
 
 
สาวกาดบุ้ง เชียงตุง
 
 
สาวบ้านต่งสี่ เชียงตุง
 
 
สาวบ้านกวาง เชียงตุง
 
 
สาวบ้านกวาง เชียงตุง
 
 
 
สาวกาดเต่า(กางนา) เชียงตุง
 
 
สาวบ้านศรีภูมิ เชียงตุง
 
 
สาวบ้านสาว เชียงตุง
 
 
สาวบ้านศรีภูมิ เชียงตุง
 
 
สาวเวียงใหม่ เชียงตุง
 
 
สาวเชียงตุง
 
 
สาวกาดบุ้ง เชียงตุง


สาวเชียงตุง
 
หอมหล้า บ้านกาดบุ้ง

 
สาวเชียงตุง
 
 
สาวบ้านแต่น เชียงตุง
 


 
 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น